Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 変BIẾN
Hán

BIẾN- Số nét: 09 - Bộ: ĐẦU 亠

ONヘン
KUN変わる かわる
  変わり かわり
  変える かえる


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BIẾN MẠO,MỘC sự biến hình; sự biến dạng
形な BIẾN HÌNH bẹp
BIẾN TẮC không theo quy tắc;sự không theo qui tắc
調 BIẾN ĐIỀU biến điệu
形する BIẾN HÌNH biến chế
位する BIẾN VỊ biến thiên
BIẾN TRANG cải dạng;cải trang
形する BIẾN HÌNH biến hình; biến dạng
BIẾN NHÂN người kỳ quặc; người kỳ dị
色する BIẾN SẮC phôi pha
BIẾN HÌNH sự biến hình; sự thay đổi hình thức
わる BIẾN thay;thay đổi; biến đổi
BIẾN CÁCH biến cách;sự cải biến; sự cải cách
BIẾN CHỦNG sự đột biến [sinh học]
BIẾN UNG,DONG thay đổi cách nhìn; vẻ ngoài thay đổi
わり者 BIẾN GIẢ kẻ lập dị
遷する BIẾN THIÊN biến thiên; thay đổi; thăng trầm
BIẾN DI sự biến đổi
圧器 BIẾN ÁP KHÍ biến áp khí;bộ phận thay đổi áp suất
わり BIẾN sự thay đổi; thay đổi; đổi khác; biến động
BIẾN THIÊN sự thăng trầm
相する BIẾN TƯƠNG,TƯỚNG biến tướng
圧する BIẾN ÁP biến áp
った BIẾN dị
速機 BIẾN TỐC CƠ,KY bộ phận thay đổi tốc độ
更通知書 BIẾN CANH THÔNG TRI THƯ giấy báo sửa đổi
BIẾN ÁP biến thế
える BIẾN đổi
転する BIẾN CHUYỂN biến chuyển
更する BIẾN CANH đánh lộn;sửa đổi
化はない BIẾN HÓA không thay đổi
BIẾN dấu giáng (âm nhạc);sự kì quái;sự kiện; sự biến;sự thay đổi khác thường;kì quái;thay đổi khác thường
身する BIẾN THÂN đổi lốt
更する BIẾN CANH biến đổi; cải biến; thay đổi
化はありません BIẾN HÓA không thay đổi
身する BIẾN THÂN biến dạng; biến hình; biến thái
BIẾN CANH sự biến đổi; sự cải biến; sự thay đổi
化する BIẾN HÓA biến;biến đổi;biến hóa;đổi đời;thay
BIẾN THÂN sự biến hình;sự biến thái [sinh học]
換する BIẾN HOÁN dịch
化する BIẾN HÓA cải biến; thay đổi
質品 BIẾN CHẤT PHẨM hàng hả hơi;hàng mất phẩm chất;hàng ôi
換する BIẾN HOÁN biến đổi; hoán chuyển
化させる BIẾN HÓA chuyển bụng
質する BIẾN CHẤT cải tà
BIẾN HOÁN sự biến đổi; sự hoán chuyển
BIẾN HÓA sự cải biến; sự thay đổi
BIẾN CHẤT biến chất
成する BIẾN THÀNH hả hơi
動する BIẾN ĐỘNG dao động; biến động
貌する BIẾN MẠO,MỘC biến hình; biến dạng
BIẾN THÁI biến thái;sự biến thái; sự biến hình
BIẾN ĐỘNG sự biến động; sự dao động
涼しい ĐẠI BIẾN LƯƠNG mát rượi
BẤT BIẾN bất biến
新しい ĐẠI BIẾN TÂN mới lắm
BẤT BIẾN bất biến; không thay đổi;hằng tâm;sự bất biến; sự không thay đổi
PHI BIẾN HOÁN Không chuyển đổi
多い ĐẠI BIẾN ĐA hằng hà
BÁO BIẾN sự thay đổi đột ngột; sự thay đổi hoàn toàn
ĐẠI BIẾN chết rồi; không xong rồi; kinh khủng quá.v.v...;kinh khủng; ghê gớm;mệt mỏi; khó khăn; vất vả;quá;vô cùng; rất
CHÍNH,CHÁNH BIẾN cuộc chính biến; thay đổi về chính trị
進展する CẢI BIẾN TIẾN,TẤN TRIỂN diễn biến
する CẢI BIẾN cải;sửa đổi
CẢI BIẾN biến cải;biến dịch;cải biến;cải hoá;sự thay đổi; sự biến đổi; thay đổi; biến đổi
THẦN BIẾN thần dân
わり THANH BIẾN sự đổi giọng; đổi giọng; vỡ giọng
CẤP BIẾN sự đột biến; đột biến; sự biến đổi đột ngột; biến đổi đột ngột; sự thay đổi đột ngột; thay đổi đột ngột;sự việc không ngờ; sự thay đổi bất chợt
わらず TƯƠNG,TƯỚNG BIẾN như bình thường; như mọi khi
ỨNG BIẾN ứng biến
ĐƯỜNG BIẾN MỘC Kẻ ngu ngốc; người tin mù quáng
BỆNH,BỊNH BIẾN sự thay đổi của bệnh lý
地異 THIÊN BIẾN ĐỊA DỊ Tai họa thiên nhiên; đại hồng thủy
美しい ĐẠI BIẾN MỸ,MĨ rất đẹp
気候動枠組み条約締約国会議 KHÍ HẬU BIẾN ĐỘNG KHUNG TỔ ĐIỀU ƯỚC ĐẾ ƯỚC QUỐC HỘI NGHỊ Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu
順応動価格 THUẬN ỨNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CÁCH giá di động
気候動技術イニシアティブ KHÍ HẬU BIẾN ĐỘNG KỸ THUẬT Sáng kiến Công nghệ thay đổi Khí hậu
構造 CẤU TẠO,THÁO BIẾN HÓA sự thay đổi cấu trúc; thay đổi cấu trúc; thay đổi kết cấu; biến dạng cấu trúc; biến dạng kết cấu
日程 NHẬT TRÌNH BIẾN CANH đổi hành trình
航路更条項(用船) HÀNG LỘ BIẾN CANH ĐIỀU HẠNG DỤNG THUYỀN điều khoản chệch đường (thuê tàu)
航路 HÀNG LỘ BIẾN CANH chệch đường;đổi hành trình
自動 TỰ ĐỘNG BIẾN TỐC Truyền tốc tự động
肝硬 CAN NGẠNH BIẾN sự xơ cứng gan; bệnh xơ gan; xơ gan
突然 ĐỘT NHIÊN BIẾN DỊ sự đột biến (sinh vật)
手をえ品を THỦ BIẾN PHẨM BIẾN bằng mọi cách có thể
確率 XÁC XUẤT BIẾN SỐ biến xác suất; biến ngẫu nhiên
地殻 ĐỊA XÁC BIẾN ĐỘNG biến động của vỏ trái đất
相場 TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG biến động thị trường
価格 GIÁ CÁCH BIẾN ĐỘNG biên độ giá;biến động giá cả
市場 THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG biến động thị trường
物価 VẬT GIÁ BIẾN ĐỘNG sự biến động của giá cả
お金をえる KIM BIẾN đổi tiền
意見をえる Ý KIẾN BIẾN chuyển dạ
形態をえる HÌNH THÁI BIẾN biến thể
住所をえる TRÚ,TRỤ SỞ BIẾN đổi chỗ ở
生まれわり SINH BIẾN tái sinh; hiện thân; đầu thai
仕事をえる SĨ,SỸ SỰ BIẾN cải cách
パルス幅調 PHÚC BIẾN ĐIỀU Sự điều biến chiều rộng xung
仕向け地の更(用船) SĨ,SỸ HƯỚNG ĐỊA BIẾN CANH DỤNG THUYỀN đổi nơi đến (thuê tàu)
アンジオテンシン換酵素 BIẾN HOÁN GIẾU,DIẾU TỐ Angiotensin chuyển đổi enzyme