Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亶ĐẢN
Hán

ĐẢN- Số nét: 13 - Bộ: ĐẦU 亠

ONタン, セン
KUN亶い あつい
  ほしいまま
  • (Phó) Thành tín, chân thật, tin đúng. ◇Thi Kinh 詩經: Đản kì nhiên hồ 亶其然乎 (Tiểu nhã 小雅, Thường lệ 常棣) Tin đúng vậy chăng?
  • (Danh) Họ Đản.
  • (Trợ) Cũng như đãn 但.