Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亦DIỆC
Hán

DIỆC- Số nét: 06 - Bộ: ĐẦU 亠

ONエキ, ヤク
KUN また
  • Cũng, tiếng giúp lời nói. Như trị diệc tiến, loạn diệc tiến 治亦進亂亦進 trị cũng tiến lên, loạn cũng tiến lên.
  • Lại, nhời trợ ngữ. Như diệc tương hữu dĩ lợi ngô quốc hồ 亦將有以利吾國乎 lại cũng có lấy lợi nước ta ư ;?