Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亥HỢI
Hán

HỢI- Số nét: 06 - Bộ: ĐẦU 亠

ONガイ, カイ
KUN
 
  • Chi hợi, một chi cuối cùng trong mười hai chi. Từ chín giờ đến mười một đêm gọi là giờ hợi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐINH HỢI Đinh Hợi