Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 氓MANH
Hán

MANH- Số nét: 08 - Bộ: ĐẦU 亠

ONボウ
KUN たみ
  • Dân, dân không nghề nghiệp gọi là "lưu manh" 流氓.