Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袤MẬU
Hán

MẬU- Số nét: 11 - Bộ: ĐẦU 亠

ONボウ
KUN ながさ
  • Rộng suốt. Chiều rộng về phương đông phương tây là quảng 廣, về phương nam phương bắc là mậu 袤.