Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孰THỤC
Hán

THỤC- Số nét: 11 - Bộ: ĐẦU 亠

ONジュク
KUN いずれ
  たれ
  • Ai, chỉ vào người mà nói. Như thục vị 孰謂 ai bảo.
  • Gì, chỉ vào sự mà nói. Như thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã 是可忍也孰不可忍也 sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được.
  • Chín.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỤC từng cái; một trong