Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畊CANH
Hán

CANH- Số nét: 09 - Bộ: ĐIỀN 田

ONキョウ, コウ
KUN畊やす たがやす
  • Cũng như chữ canh 耕.