Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畛CHẨN
Hán

CHẨN- Số nét: 10 - Bộ: ĐIỀN 田

ONシン
KUN あぜ
  • Bờ ruộng.
  • Giới hạn.
  • Dến kêu bảo. Như chẩn ư quỷ thần 畛於鬼神 (Lễ Ký, 禮記) khấn báo quỷ thần.