Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 嬲ĐIỂU,NIỄU
Hán

ĐIỂU,NIỄU- Số nét: 17 - Bộ: ĐIỀN 田

ONドウ, ジョウ
KUN嬲る なぶる
  • Chòng ghẹo nhau. Cũng đọc là chữ niễu.