Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 塁LŨY
Hán

LŨY- Số nét: 12 - Bộ: ĐIỀN 田

ONルイ, ライ, スイ
KUN とりで
 


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LŨY THẨM sự làm trọng tài trong bóng chày
BẢO LŨY đồn lũy
KIỆN LŨY pháo đài; đồn luỹ; thành trì
ĐẠO LŨY Sự ăn trộm
MẪN LŨY sự lấp đầy bốn góc (trong môn bóng chày)
BẢN LŨY ĐẢ sự chạy về chỗ
ĐỊCH LŨY thành lũy của địch