Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畆MẪU
Hán

MẪU- Số nét: 09 - Bộ: ĐIỀN 田

ONボウ, ホ, モ, ム
KUN
  うね
  • Tục dùng như chữ mẫu 畝.