Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畤TRĨ
Hán

TRĨ- Số nét: 11 - Bộ: ĐIỀN 田

ONジ, シ
  • (Danh) Đàn, chỗ đất để tế trời đất, Ngũ đế thời xưa.
  • (Danh) Cồn nhỏ. Thông chỉ 沚.