Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羹CANH,LANG
Hán

CANH,LANG- Số nét: 19 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONコウ, カン
KUN あつもの
  • Canh.
  • Một âm là "lang". "Bất lang" 不羹 tên đất nước Sở 楚.