Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恙DẠNG
Hán

DẠNG- Số nét: 10 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONヨウ
KUN恙ない つつがない
  • Bệnh xoàng.
  • Việc gì. Như hỏi thăm ai thì nói vô dạng 無恙 không việc gì chứ ?