Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羲HY
Hán

HY- Số nét: 16 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONギ, キ
  • "Phục Hy" 伏羲 vua Phục Hy đời thượng cổ, có khi gọi là vua Bào Hy 庖羲.
  • Dào Uyên Minh 陶淵明 : "Bắc song cao ngọa, như Hy Hoàng thượng nhân" 北窗高臥如羲皇上人 nằm dài trước cửa sổ như người ở trên đời vua Hy Hoàng, ý nói ở cảnh thái bình thanh tú tịch mịch như đời thượng cổ vậy.