Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羶THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 19 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONセン
KUN羶い なまぐさい
  • Mùi tanh hôi của giống dê.