Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羯YẾT
Hán

YẾT- Số nét: 15 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONカツ, ケツ
  • Con dê đã thiến rồi.
  • Giống Yết. Một chi rợ Hung Nô 匈奴 vào ở xứ Yết Thất, vì thế gọi là giống "Yết".