Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黯ẢM
Hán

ẢM- Số nét: 21 - Bộ: HẮC 黒

ONアン
KUN黯い くらい
  • Den sẫm.
  • Ảm nhiên 黯然 vẻ mặt ủ rũ, buồn thiu. Tả cái dáng thương nhớ lúc biệt nhau đi.