Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黷ĐỘC
Hán

ĐỘC- Số nét: 27 - Bộ: HẮC 黒

ONトク
KUN黷す けがす
  黷れる けがれる
  • Nhàm. Phiền nhiễu luôn luôn khiến cho người chán ghét gọi là độc. Cố kêu cầu mãi gọi là can độc 干黷, tham lam không chán gọi là tham độc 貪黷.