Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黥KÌNH
Hán

KÌNH- Số nét: 20 - Bộ: HẮC 黒

ONケイ, ゲイ
KUN いれずみ
  • Thích vào, một thứ hình phép ngày xưa thích chữ bôi mực vào mặt gọi là kình.