Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 默MẶC
Hán

MẶC- Số nét: 16 - Bộ: HẮC 黒

ONボク, モク
KUN默まる だまる
  默す もだす
  • Lặng yên, không nói không cười gọi là mặc. Như mặc tọa 默坐 ngồi im.