Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黝ỬU
Hán

ỬU- Số nét: 17 - Bộ: HẮC 黒

ONユウ
KUN あおぐろ
  • Sắc đen hơi xanh xanh. Như ửu hắc 黝黑 đen xanh.