Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厦HẠ
Hán

HẠ- Số nét: 12 - Bộ: HÁN 厂

ONカ, サ
KUN いえ
  • Cũng như chữ hạ 廈.