Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厘LY,LI
Hán

LY,LI- Số nét: 09 - Bộ: HÁN 厂

ONリン
  • Cũng như chữ ly 釐.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LY,LI MAO món tiền nhỏ
LY,LI linh
一分一 NHẤT PHÂN NHẤT LY,LI một chút; một ít; một tí