Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 贋NHẠN
Hán

NHẠN- Số nét: 19 - Bộ: HÁN 厂

ONガン
KUN にせ
  • Tục dùng như chữ nhạn ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHẠN TẠO,THÁO Sự giả mạo; sự giả tạo; sự giả; giả mạo; giả tạo; giả
NHẠN TRÁT Tiền giấy giả; tài liệu giả