Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厥QUYẾT
Hán

QUYẾT- Số nét: 12 - Bộ: HÁN 厂

ONケツ, クツ
KUN その
  それ
  • Thửa.
  • Phát quyết, khi nghịch lên chân tay đã lạnh gọi là quyết.