Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厠XÍ
Hán

XÍ- Số nét: 11 - Bộ: HÁN 厂

ONシ, ショク
KUN かわや
  • Cũng như chữ xí 廁.