Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厰XƯỞNG
Hán

XƯỞNG- Số nét: 14 - Bộ: HÁN 厂

ONショウ
  • Cũng như chữ xưởng 廠.