Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匣HẠP
Hán

HẠP- Số nét: 07 - Bộ: HỆ 匚

ONコウ
KUN はこ
  • Cái hộp.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HẠP Hộp