Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 號HÀO
Hán

HÀO- Số nét: 13 - Bộ: HỔ 虍

ONコウ
KUN號ぶ さけぶ
  よびな
  • Kêu gào, gào khóc.
  • Một âm là "hiệu". Tên hiệu, danh hiệu, niên hiệu.
  • Hiệu lệnh.
  • Dấu hiệu.
  • Ra hiệu lệnh.