Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 灼CHƯỚC
Hán

CHƯỚC- Số nét: 07 - Bộ: HỎA 火

ONシャク
KUN あらた
  やく
  • Dốt, nướng.
  • Sáng tỏ, tỏ rõ.
  • Rờ rỡ, cái vẻ hoa nở tốt tươi.