Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 炬CỰ
Hán

CỰ- Số nét: 09 - Bộ: HỎA 火

ONコ, キョ
KUN たい
  • Bó đuốc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CỰ xxx bàn có lò sưởi; lò than được đặt dưới sàn nhà;lò sưởi
CỰ HỎA đuốc