Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 灸CỨU
Hán

CỨU- Số nét: 07 - Bộ: HỎA 火

ONキュウ, ク
KUN やいと
  • Cứu, lấy ngải cứu châm lửa đốt vào các huyệt để chữa bệnh gọi là cứu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHÂM CỨU châm cứu
CHÂM CỨU pháp châm cứu