Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 焜HỖN,CÔN
Hán

HỖN,CÔN- Số nét: 12 - Bộ: HỎA 火

ONコン
KUN焜やく かがやく
  • Hỗn diệu 焜耀 rực rỡ, chói lói. Cũng viết là hỗn diệu 焜燿. Có khi đọc là chữ côn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỖN,CÔN LÒ bếp ga; bếp nấu xách tay