Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勲HUÂN
Hán

HUÂN- Số nét: 15 - Bộ: HỎA 火

ONクン
KUN いさお
  いさむ
  • Công. Có công thưởng cho một cái dấu hiệu để tiêu biểu sự vẻ vang gọi là huân chương 勳章 như cái mền-đay bây giờ. Ngày xưa dùng chữ 勛, nay cũng thông dụng.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HUÂN CHƯƠNG huân chương;huy chương
HUÂN CÔNG sự ban chức tước; sự phong sắc
THÙ HUÂN hành động đáng khen; hành động đáng tuyên dương
VĨ HUÂN thành công vĩ đại; thành tích vĩ đại