Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 煉LUYỆN
Hán

LUYỆN- Số nét: 12 - Bộ: HỎA 火

ONレン
KUN煉る ねる
  • Nung đúc, rèn đúc, xem chữ luyện ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
瓦を敷く LUYỆN NGÕA PHU lát gạch
LUYỆN NGÕA gạch
瓦窯 LUYỆN NGÕA DIÊU lò gạch
瓦工場 LUYỆN NGÕA CÔNG TRƯỜNG nhà máy gạch ngói
瓦を焼く LUYỆN NGÕA THIÊU nung gạch
MỘC LUYỆN NGÕA ngói gỗ
屋根 ỐC CĂN LUYỆN NGÕA gạch ngói
化粧 HÓA TRANG LUYỆN NGÕA gạch men
耐火 NẠI HỎA LUYỆN NGÕA gạch chịu lửa
琺瑯 PHÁP LANG LUYỆN NGÕA gạch tráng men