Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 然NHIÊN
Hán

NHIÊN- Số nét: 12 - Bộ: HỎA 火

ONゼン, ネン
KUN しか
  然り しかり
  然し しかし
 
  • Dốt cháy. Như nhược hỏa chi thủy nhiên 若火之始然 (Mạnh Tử 孟子) như lửa chưng mới cháy, nguyên là chữ nhiên 燃.
  • Ưng cho. Như nhiên nặc 然諾 ừ cho.
  • Như thế. Như khởi kì nhiên hồ 豈其然乎 há thửa như thế ư !
  • Lời đáp lại (phải đấy). Như thị Lỗ Khổng Khâu chi đồ dư ? Viết nhiên 是魯孔丘之徒與 ? 曰然 gã ấy có phải là đồ đệ ông Khổng Khâu ở nước Lỗ không ? Phải đấy.
  • Dùng làm lời trợ ngữ. Như du nhiên tác vân 油然而雲 ùn vậy nổi mây.
  • Lời thừa trên tiếp dưới. Như nhiên hậu 然後 vậy sau, rồi mới, nhiên tắc 然則 thế thời, nhiên nhi 然而 nhưng mà, v.v.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHIÊN hơn nữa
して NHIÊN
NHIÊN tuy nhiên; nhưng
うして NHIÊN làm như thế;và
を破壊する TỰ NHIÊN PHÁ HOẠI phá hoại môi trường thiên nhiên; tàn phá môi trường thiên nhiên
MẠC NHIÊN không rõ ràng; hàm hồ;sự hàm hồ; sự không rõ ràng
TẤT NHIÊN tất nhiên
THIÊN NHIÊN DIÊM Muối tự nhiên
NGẠO NHIÊN sự kiêu ngạo; kiêu ngạo; kiêu căng; ngạo ngễ
TỰ NHIÊN tự nhiên
PHIÊU NHIÊN sự tình cờ; sự ngẫu nhiên; sự vu vơ;tình cờ; ngẫu nhiên; vu vơ
ĐỒ NHIÊN Sự nhàm chán; sự buồn tẻ; sự nhạt nhẽo; sự vô vị
THIÊN NHIÊN thiên nhiên
NGẪU NHIÊN sự tình cờ; sự ngẫu nhiên; tình cờ; ngẫu nhiên;tình cờ; ngẫu nhiên; đột nhiên; bất ngờ
TỰ NHIÊN thản nhiên
自若 THÁI NHIÊN TỰ NHƯỢC bình tĩnh; điềm tĩnh;nhanh trí
ĐỒ NHIÊN Sự nhàm chán; sự chán ngắt; sự tẻ nhạt
する BẢO NHIÊN đực mặt
TỰ NHIÊN giới tự nhiên;thiên nhiên; tự nhiên;tự khắc; tự nhiên
として QUYẾT NHIÊN nhất quyết;vững lòng
ĐƯƠNG NHIÊN đương nhiên; dĩ nhiên;sự đương nhiên; sự dĩ nhiên
として Ỷ,Y NHIÊN như trước đây đã như vậy
ĐỘT NHIÊN TỬ cái chết đột tử
QUYẾT NHIÊN kiên quyết
TỊCH NHIÊN lẻ loi; bơ vơ; cô độc;sự lẻ loi; sự bơ vơ; sự cô độc;sự vắng vẻ; sự hiu quạnh;vắng vẻ; hiu quạnh
とする xxx NHIÊN điếng
Ỷ,Y NHIÊN đã; rồi; như cũ; như thế; vẫn; vẫn thế; vẫn như thế;sự như cũ; sự giống cái cũ
思い出す ĐỘT NHIÊN TƯ XUẤT sực nhớ
LỊCH NHIÊN hiển nhiên; rành rành
TỊCH NHIÊN lẻ loi; bơ vơ; cô độc;vắng vẻ; hiu quạnh;sự lẻ loi; sự bơ vơ; sự cô độc; lẻ loi; bơ vơ
する xxx NHIÊN điếng hồn
TAO NHIÊN ồn ào; om xòm; náo động; lộn xộn;sự ồn ào; sự om xòm; sự náo động; sự lộn xộn; sự náo loạn
変異 ĐỘT NHIÊN BIẾN DỊ sự đột biến (sinh vật)
VỊ,MÙI NHIÊN trước khi việc gì đó xảy ra; cái trước đó
資源保護論者 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN BẢO HỘ LUẬN GIẢ Người bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
xxx NHIÊN bàng hoàng;câm
HIỀN NHIÊN sự hiển nhiên; điều hiển nhiên; hiển nhiên; đương nhiên
わぎ上げる ĐỘT NHIÊN THƯỢNG bồng bột
ĐOÀN,ĐOẠN NHIÊN rõ ràng; hoàn toàn
資源 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN tài nguyên thiên nhiên
HỐNG NHIÊN ầm (cười)
どこから ĐỘT NHIÊN bỗng đâu
とした CHỈNH NHIÊN mạch lạc
記念物 THIÊN NHIÊN KÝ NIỆM VẬT Tượng đài tự nhiên
とした NGHIÊM NHIÊN nghiêm ngặt
内閣 SIÊU NHIÊN NỘI CÁC nội các không Đảng phái
ĐỘT NHIÊN bạo;bất ngờ;bất thường;bất ý;bỗng chốc;chợt;đột nhiên; đột ngột; bất thình lình; bỗng nhiên;đường đột;gấp;hốt nhiên;ngạc nhiên;thình lình;thốt;thốt nhiên
CẢM NHIÊN mạnh mẽ; dám; quyết liệt; dũng cảm; anh dũng;sự mạnh mẽ; sự quyết liệt; sự dũng cảm; mạnh mẽ; quyết liệt; dũng cảm; anh dũng
色写真 THIÊN NHIÊN SẮC TẢ CHÂN ảnh màu
CÔNG NHIÊN ngang nhiên
SIÊU NHIÊN siêu nhiên;sự siêu nhiên
MẪN NHIÊN đáng thương hại
THIÊN NHIÊN SẮC màu tự nhiên
CÔNG NHIÊN công khai; ngang nhiên
重量 TỰ NHIÊN TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG dung trọng
PHẪN NHIÊN phừng phừng giận dữ
硝子 THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ,TÝ kính tự nhiên
CÔNG NHIÊN mở; ngỏ; không hạn chế; không giấu diếm; công khai;sự mở; sự để ngỏ; sự không hạn chế; sự không giấu diếm; sự công khai; mở; để ngỏ; không hạn chế; không giấu giếm; công khai
科学 TỰ NHIÊN KHOA HỌC khoa học tự nhiên
DU NHIÊN bình tĩnh; điềm tĩnh;sự bình tĩnh; sự điềm tĩnh
硝子 THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ,TÝ kính tự nhiên
描写 TỰ NHIÊN MIÊU TẢ sự miêu tả tự nhiên
ĐIỀM NHIÊN sự điềm nhiên
THIÊN NHIÊN ĐẬU bệnh đậu mùa
保護区 TỰ NHIÊN BẢO HỘ KHU khu bảo tồn thiên nhiên
MẠN,MAN NHIÊN sự vu vơ; sự không có mục đích;vu vơ; không có mục đích
TẤT NHIÊN ĐÍCH có tính tất nhiên
THIÊN NHIÊN CẢNG Bến cảng tự nhiên
根拠がない TOÀN NHIÊN CĂN CỨ vô căn cứ
ゴム TỰ NHIÊN cao su thiên nhiên
MẠC NHIÊN hàm hồ; không rõ ràng
TẤT NHIÊN TÍNH,TÁNH tính tất yếu
果汁 THIÊN NHIÊN QUẢ CHẤP nước hoa quả tự nhiên
TOÀN NHIÊN hoàn toàn
不自 BẤT TỰ NHIÊN gắng gượng
不自 BẤT TỰ NHIÊN không tự nhiên; cứng nhắc;miễn cưỡng làm việc;sự không tự nhiên; sự cứng nhắc;sự làm việc miễn cưỡng
超自 SIÊU TỰ NHIÊN sự siêu tự nhiên
公公 CÔNG CÔNG NHIÊN công khai
公々 CÔNG NHIÊN công khai
圧縮天ガス ÁP SÚC THIÊN NHIÊN Khí nén tự nhiên
国家自科学及び技術センター QUỐC GIA TỰ NHIÊN KHOA HỌC CẬP KỸ THUẬT trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
中国石油天ガス総公司 TRUNG QUỐC THẠCH DU THIÊN NHIÊN TỔNG CÔNG TƯ,TY Công ty Dầu lửa Quốc gia Trung Quốc