Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 熱NHIỆT
Hán

NHIỆT- Số nét: 15 - Bộ: HỎA 火

ONネツ
KUN熱い あつい
  あた
  • Nóng.
  • Nóng, sốt. Như nhiệt trúng 熱中 nóng sốt cầu danh lợi, nhiệt tâm 熱心 sốt sắng, v.v.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
量計 NHIỆT LƯỢNG KẾ Nhiệt lượng kế
狂する NHIỆT CUỒNG hào hứng;phấn chấn
NHIỆT VỌNG sự ao ước; sự khao khát cháy bỏng
帯魚 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI NGƯ cá nhiệt đới
可塑性 NHIỆT KHẢ TỐ TÍNH,TÁNH Sự dẻo nóng
を下げる NHIỆT HẠ giải nhiệt
NHIỆT LƯỢNG Nhiệt lượng
NHIỆT CUỒNG sự cuồng dại; sự điên dại (yêu)
拡散 NHIỆT KHUẾCH TÁN Sự khuyếch tán nhiệt
帯雨林 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI VŨ LÂM rừng mưa nhiệt đới
可塑 NHIỆT KHẢ TỐ Chất gia nhiệt
っぽい NHIỆT hơi sốt
NHIỆT TÁN Lời khen nồng nhiệt
NHIỆT LIỆT nhiệt liệt;sự nhiệt liệt
NHIỆT CHIẾN cuộc quyết chiến; trận đấu quyết liệt
帯病 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI BỆNH,BỊNH Bệnh nhiệt đới
原子核 NHIỆT NGUYÊN TỬ,TÝ HẠCH Hạt nhân phát nhiệt
する NHIỆT kích động; hưng phấn; say mê;tăng nhiệt; biến nhiệt
NHIỆT THÀNH lòng nhiệt thành;nhiệt thành
NHIỆT DIỄN Sự trình diễn nhiệt tình
NHIỆT CẢM bị phát sốt
帯林 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI LÂM Rừng nhiệt đới
化学 NHIỆT HÓA HỌC nhiệt hóa
し易い NHIỆT DỊ,DỊCH Dễ bị kích động
血漢 NHIỆT HUYẾT HÁN Người đàn ông nhiệt huyết
NHIỆT NGUYÊN nguồn nhiệt
愛者 NHIỆT ÁI GIẢ người yêu cuồng nhiệt
帯常緑広葉樹林 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI THƯỜNG LỤC QUẢNG DIỆP THỤ LÂM rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới
動力 NHIỆT ĐỘNG LỰC nhiệt động
NHIỆT sức nóng
NHIỆT HUYẾT nhiệt huyết; bầu máu nóng
NHIỆT THANG nước sôi
愛する NHIỆT ÁI hâm
帯夜 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI DẠ đêm có nhiệt độ không thấp hơn 25 độ C
効率 NHIỆT HIỆU XUẤT Hiệu suất nhiệt
くなる NHIỆT bốc hỏa
膨張係数 NHIỆT BÀNH TRƯƠNG HỆ SỐ Hệ số giãn vì nhiệt
NHIỆT LỆ Giọt nước mắt nóng hổi
NHIỆT ÁI tình yêu cuồng nhiệt; tình yêu nồng cháy
帯低気圧 NHIỆT ĐỚI,ĐÁI ĐÊ KHÍ ÁP áp thấp nhiệt đới
力学 NHIỆT LỰC HỌC Nhiệt động học;nhiệt học
がある NHIỆT nóng sốt
NHIỆT TUYẾN tia đốt nóng; dòng nhiệt
NHIỆT BA sóng nhiệt
NHIỆT Ý lòng nhiệt tình; nhiệt tâm; tha thiết
帯のかぼちゃ NHIỆT ĐỚI,ĐÁI bí rợ
力を伝える NHIỆT LỰC TRUYỀN truyền nhiệt
NHIỆT nóng; nóng bỏng; oi bức; thân thiện; nhiệt tình
硬化物 NHIỆT NGẠNH HÓA VẬT nguyên liệu cứng theo nhiệt
汚染 NHIỆT Ô NHIỄM sự ô nhiễm nhiệt
NHIỆT TÌNH Lòng hăng say; nhiệt tình;máu nóng;nhiệt huyết
NHIỆT ĐỚI,ĐÁI nhiệt đới
処理 NHIỆT XỬ,XỨ LÝ sự xử lý nhiệt
NHIỆT nhiệt độ;nhiệt tình; sức bật; sự say sưa;phát sốt;sốt
風炉 NHIỆT PHONG LÒ lò thổi gió nóng
硬化剤 NHIỆT NGẠNH HÓA TỀ chất làm rắn lại theo nhiệt
気球 NHIỆT KHÍ CẦU khinh khí cầu bay bằng khí nóng
心誠意 NHIỆT TÂM THÀNH Ý nhiệt thành
射病 NHIỆT XẠ BỆNH,BỊNH bệnh say nắng; bệnh lả đi vì nóng
冷まし NHIỆT LÃNH sự giải nhiệt
NHIỆT PHONG gió nóng
硬化 NHIỆT NGẠNH HÓA sự cứng lại theo nhiệt
NHIỆT KHÍ sự bồn chồn
心に NHIỆT TÂM luôn tay
容量 NHIỆT UNG,DONG LƯỢNG nhiệt dung; tỷ nhiệt
傷指数 NHIỆT THƯƠNG CHỈ SỐ Chỉ số cháy
NHIỆT NGUYỆN sự khao khát
NHIỆT SA cát nóng
NHIỆT KHÍ không khí nóng; hơi nóng;tinh thần cao; khí nóng
心な NHIỆT TÂM cần cù;chăm;chăm chỉ
NHIỆT HỌC nhiệt học
NHIỆT THƯƠNG vết bỏng
電対 NHIỆT ĐIỆN ĐỐI Cặp nhiệt điện
NHIỆT PHÁT sự phát sốt
機関 NHIỆT CƠ,KY QUAN động cơ nhiệt
NHIỆT TÂM nhiệt tâm;sự nhiệt tình; lòng nhiệt tình; lòng nhiệt tâm; sự nhiệt tâm;nhiệt tình
NHIỆT HÌNH kiểu sốt
伝導 NHIỆT TRUYỀN ĐAO sự truyền nhiệt; dẫn nhiệt
NHIỆT ĐẤU sự quyết đấu
NHIỆT BỆNH,BỊNH bệnh rét;sốt
核反応 NHIỆT HẠCH PHẢN ỨNG Phản ứng nhiệt hạch
NHIỆT BIỆN,BIỀN Lời nói nhiệt thành
器具 NHIỆT KHÍ CỤ Bếp lò
中する NHIỆT TRUNG hào hứng;hứng tình;phấn chấn
錬した NHIỆT LUYỆN lành nghề
狂者 NHIỆT CUỒNG GIẢ Người nhiệt tình
望する NHIỆT VỌNG hoài bão
NHIỆT DIÊN sự cán nóng
NHIỆT XƯỚNG sự hát nhiệt tình
NHIỆT TRUNG sự nhiệt tình; lòng nhiệt huyết; sự chuyên tâm
NHIỆT LUYỆN nhiệt luyện
狂的信者 NHIỆT CUỒNG ĐÍCH TÍN GIẢ Người cuồng tín; người mê tín
望する NHIỆT VỌNG mong mỏi;mong ước;thèm;thèm muốn;thiết tha;ước ao
NHIỆT ĐỘ nhiệt độ
可塑樹脂 NHIỆT KHẢ TỐ THỤ CHI Nhựa dẻo nóng
エネルギー NHIỆT nhiệt năng
GIẢI NHIỆT TỀ thuốc giải nhiệt
BÌNH NHIỆT nhiệt độ bình thường
する GIẢI NHIỆT giải nhiệt; hạ sốt
GIẢI NHIỆT sự giải nhiệt; sự hạ sốt
1 | 2