Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 炯QUÝNH,HUỲNH
Hán

QUÝNH,HUỲNH- Số nét: 09 - Bộ: HỎA 火

ONケイ, キョウ
KUN あきらか
  かま
  • Quýnh quýnh 炯炯 lòe lòe, sáng chói lọi, soi tỏ.
  • Cũng đọc là chữ huỳnh.