Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 熄TỨC
Hán

TỨC- Số nét: 14 - Bộ: HỎA 火

ONソク
KUN熄える きえる
  熄む やむ
  • Dập lửa, tắt lửa.
  • Tiêu mòn mất tích.