Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矍QUẮC
Hán

QUẮC- Số nét: 20 - Bộ: HỰU 又

ONカク
  • Sợ, nhớn nhơ nhớn nhác.
  • Quắc thước 矍鑠 khỏe mạnh, người già mà sức vóc tinh thần còn khỏe mạnh gọi là quắc thước.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
QUẮC THƯỚC quắc thước; khỏe mạnh; tráng kiện