Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叟TẨU
Hán

TẨU- Số nét: 10 - Bộ: HỰU 又

ONソウ, シュウ
KUN おきな
  • Ông già.