Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叙TỰ
Hán

TỰ- Số nét: 09 - Bộ: HỰU 又

ONジョ
KUN叙ず ついず
  ついで
  • Cũng như chữ 敘.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
述売買 TỰ THUẬT MẠI MÃI bán theo mô tả
TỰ THUẬT sự mô tả; sự diễn tả; sự miêu tả;sự tường thuật; sự miêu tả
TỰ CẢNH phong cảnh; cảnh vật; sự tả cảnh
情詩 TỰ TÌNH THI thơ trữ tình
事詩 TỰ SỰ THI thiên anh hùng ca
する TỰ mô tả; miêu tả; tường thuật; kể lại; thuật lại
TỰ sự kể lại; sự tường thuật; sự diễn tả; sự mô tả
TỰ TỰ TRUYỀN tự truyện