Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 睾CAO
Hán

CAO- Số nét: 14 - Bộ: HUYẾT 血

ONコウ
  • Mỡ màng, nhẵn bóng.
  • Cao hoàn ?丸 hạt dái.
  • Cũng viết là ?.