Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衄NỤC
Hán

NỤC- Số nét: 10 - Bộ: HUYẾT 血

ONジク
KUN はなぢ
  • Dổ máu cam. Giập hoa khế mũi đổ máu.
  • Bị thua.