Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 衂NỤC
Hán

NỤC- Số nét: 09 - Bộ: HUYẾT 血

ONジク
KUN はなぢ
  • Cũng như chữ "nục" 衄.