Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吼HỐNG
Hán

HỐNG- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONコウ, ク
KUN吼える ほえる
  • Rống. Tiếng kêu các loài thú mạnh kêu.