Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吁HU
Hán

HU- Số nét: 06 - Bộ: KHẨU 口

ONク, ウ
KUN ああ
  • Ôi ! Chao ôi !