Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呀NHA
Hán

NHA- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ONガ, カ
KUN
  • Nhời trợ từ. Như hài nhi nha 孩兒呀 con ạ !